Blog

Rola zabaw i ćwiczeń ortofonicznych we wspomaganiu prawidłowego rozwoju mowy dziecka

Mowa jest bardzo ważnym czynnikiem rozwoju dziecka. To dzięki niej mały człowiek zawiera pierwsze przyjaźnie, zadaje pytania nurtujące jego głowę. Prawidłowy rozwój mowy gwarantuje powodzenie w szkole i prawidłowe podtrzymywanie kontaktów z otoczeniem. Nie od dziś wiadomo, że umiejętność jaką jest mówienie dziecko zdobywa tak samo jak na przykład chodzenie. Ważne jest, aby podejść do tematu etapami. Metoda małych kroczków sprawdzi się tutaj doskonale. Aktywne ćwiczenia, przebywanie w środowisku, gdzie mowa jest prawidłowa, powodują rozwój i koordynację wszystkich potrzebnych narządów.

Nie tajemnicą jest fakt, że najbliższe otoczenie dziecka wywiera największy wpływ na jego rozwój i kształtowanie funkcji. To w domu rodzinnym właśnie dziecko doświadczać powinno bardzo różnorodnych sytuacji związanych z mówieniem. Najbardziej powszechne są takie sytuacje jak: zajęcia domowe, zabawa, jedzenie, poranna i wieczorna toaleta, ubieranie itd. To podczas tych właśnie czynności dziecko ma możliwość pytania i uzyskiwania na to pytanie odpowiedzi. To wtedy musi nastąpić system akcja-reakcja, pytanie-odpowiedź i to właśnie pozwoli na rozwój dziecka. U dziecka szybciej niż mowa pojawia się jej właściwe rozumienie. Dzięki temu, że w czasie rozwoju dziecko rejestruje otaczającą go rzeczywistość, doświadcza bodźców, uczy się mowy biernie, „koduje” to co wokół niego się dzieje.
Nie sposób nie wspomnieć tu o kolejnym miejscu, w którym proces mowy ma swój ciąg dalszy a mam tu na myśli nic innego jak przedszkole. W miejscu tym działania, którym poddawane są dzieci są już bardziej świadomie kierowane i przygotowywane. To w przedszkolach zauważyć można konkretny program działania przez stwarzanie sytuacji do swobodnego rozwoju mowy. W tym miejscu dziecko uczy się słuchać i mówić, zadaje pytania, udziela odpowiedzi i formułuje wnioski. Podstawową formą nauki obserwowaną w przedszkolach jest zabawa ale jest ona tak wdzięczna do stwarzania konkretnych sytuacji, że nie sposób z niej nie skorzystać. A warto pamiętać, że prawie każda sytuacja może stwarzać okazję do mówienia.

Celem grupowych zabaw ortofonicznych jest:

 • wdrażanie do koncentracji uwagi,
 • usprawnianie narządów artykulacyjnych,
 • doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • kształtowanie poprawnych form gramatycznych,
 • wzbogacanie słownictwa,
 • stymulowanie językowych umiejętności,
 • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
 • doskonalenie pamięci i rozwijanie wyobraźni,
 • rozwijanie percepcji słuchowej,
 • rozbudzanie ciekawości aktywnością słowną,
 • zwiększanie możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka przez dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • nauka prawidłowego oddychania i ekonomicznego zużywania powietrza,

Ćwiczenia ortofoniczne są prowadzone w formie zabaw już w najmłodszych grupach przedszkolnych. Podczas tej właśnie aktywności stosowane są wszystkie podstawowe elementy tzn: ćwiczenia oddechowe, logorytmiczne, fonacyjne, artykulacyjne, rozwijające słuch fonemowy.
Jak widać rola zabaw i ćwiczeń ortofonicznych we wspomaganiu prawidłowego rozwoju dziecka maja bardzo duże znaczenie.

Shopping Cart