Blog

Klasyfikacja zaburzeń głosu

Klasyfikacja zaburzeń narządów głosu jest trudna przede wszystkim z dwóch powodów:

  1. wzajemnego powiązania patologii czynnościowej i organicznej krtani-pod wpływam zmian czynnościowych często rozwijają sie zmiany organiczne;
  2. z niejednorodności przyczyn powodujących powstawanie tych samych schorzeń. Fizjologią, patologią, leczeniem i rehabilitacją zaburzeń głosu zajmuje sie specjalność medyczna- foniatra, będąca superspecjalizacją laryngologiczną.

Foniatra wieku rozwojowego i foniatra wieku dojrzałego mają swoja odrębność : specyficzną patofizjologię oraz odmienne metody leczenia i rehabilitacji. Okres rozwojowy w życiu człowieka jest tym, w którym dokonuje się fizjologiczny rozwój głosu. W wieku dojrzałym zaburzenia głosu występują w przebiegu różnych chorób, a związane są także z wpływami środowiskowymi i zawodowymi. Unia Foniatrów Europejskich stosuje następujący podział w zaburzeniach głosu:

Artykuł płatny, koszt 2,46 PLN brutto.

Shopping Cart