Blog

Zestaw do ćwiczeń słuchowych

116,00 

Zestaw przeznaczony jest do pracy nad słuchem mownym (werbalnym) dla dzieci między 5 – 6 rokiem życia lub jeszcze starszych z bardzo poważnymi deficytami rozwojowymi głównie w zakresie słuchu fonematycznego, głuchoty fonematycznej oraz obniżonej pamięci.

Brak w magazynie

SKU: Apex 35 Kategoria:

Zawiera:
Cegiełki logopedyczne do układania struktur rytmicznych i wyrazowych zdań – 10 sztuk o wymiarach 15 x 10 w kolorze zielonym
Cegiełki logopedyczne do układania struktur sylabowych wyrazów – 10 sztuk o wymiarach 10 x 4 w kolorze żółtym
Patyczki kolorowe do układania struktury głoskowej wyrazów – 1 komplet – 100 sztuk patyczków w różnych kolorach w tym patyczki w kolorze niebieskim dla oznaczenia spółgłosek i kolorze czerwonym dla oznaczenia samogłosek
Poradniki metodyczne Wydawnictwa Apex zawierające szczegółową metodykę pracy nad słuchem mownym oraz przykładowe ćwiczenia: (wersja elektroniczna płyta CD lub papierowa ):
„Ćwiczymy percepcję i pamięć słuchową cz. I Słuch awerbalny”
„Ćwiczymy percepcję i pamięć słuchową cz. II Słuch werbalny”
„Ćwiczymy percepcję i pamięć słuchową cz. III Pamięć słuchowa – materiał literowy”

5. Trzy książeczki serii „Przez zabawę do mówienia czytania i pisania, czyli wstępna stymulacja logopedyczna”
Część I Zwierzęta domowe
Część II Zwierzęta dzikie
Część III Instrumenty muzyczne

Wszystko w poręcznej, przezroczystej saszetce.

Zestaw przeznaczony jest do pracy nad słuchem mownym (werbalnym) dla dzieci między 5 – 6 rokiem życia lub jeszcze starszych z bardzo poważnymi deficytami rozwojowymi głównie w zakresie słuchu fonematycznego, głuchoty fonematycznej oraz obniżonej pamięci słuchowej. Ćwiczenia te wiążą się już ściśle z mową obejmując wydzielanie (wyróżnianie) wyrazów w zdaniu, sylab i głosek w wyrazach. Stanowią one przygotowanie do nauki czytania i pisania. Początkowo należy pracować na zdaniach prostych: dwu, trzy- wyrazowych. Następnie należy przechodzić do zdań dłuższych: cztero, pięcio i więcej – wyrazowych zawierających również wyrażenia przyimkowe na, pod, za, obok, przy, nad oraz spójniki i, a.
Celem ćwiczeń nad zdaniem z zastosowaniem cegiełek logopedycznych jest: uświadomienie dziecku sposobów porozumiewania się za pomocą zdań, dokonywanie rozbiorów zdań, ćwiczenie kierunkowości. Cegiełki logopedyczne w kolorze zielonym są graficznym odpowiednikiem wyrazów w zdaniu.

W pracy nad zdaniem zadaniem dziecka jest
określić ilość wyrazów w zdaniu
wyróżnić wyraz pierwszy, środkowy i ostatni, również na wyrywki
układać samodzielnie zdania o takiej samej liczbie wyrazów
układać zdania 2, 3, 4, 5, 6 – wyrazowe do wybranej ilustracji – wyróżnić ze zdania słowo pierwsze, ostatnie i środkowe.

Celem ćwiczeń nad wyrazami z zastosowaniem cegiełek logopedycznych w kolorze żółtym jest: ukształtowanie umiejętności podziału wyrazów na sylaby, uświadomienie istoty sylaby, ćwiczenie kierunkowości. Cegiełki logopedyczne są graficznym odpowiednikiem sylab w wyrazach.

Zadaniem dziecka jest:
podział wyrazów na sylaby
układanie z cegiełek logopedycznych ilości sylab w wyrazach
liczenie sylab w wyrazach
ustalenie pozycji danej sylaby w wyrazie (początek, środek, koniec- również na wyrywki).

Pracując z wyrazami (sylabami) postępujemy tak jak zawsze tzn. stosując zasadę stopniowania trudności czyli zaczynamy od wyrazów dwusylabowych poprzez wyrazy trzysylabowe, następnie wprowadzamy wyrazy jednosylabowe i przechodzimy do wyrazów wielosylabowych.
Celem pracy nad głoską (samogłoską i spółgłoską) jest: nauka głosowania początkowo wyrazów dwu i trzysylabowych, poprzez jednosylabowe, a następnie wielosylabowych o długiej i trudnej strukturze fonetycznej. Cegiełki logopedyczne żółte są graficznym odpowiednikiem sylaby w wyrazie. Patyczki logopedyczne są graficznym odpowiednikiem głosek w wyrazie. W ten sposób dzieci uczą się, że obrazowi graficznemu odpowiada struktura dźwiękowa: ile liter, tyle dźwięków – głosek. Należy dziecku wyjaśnić, ze ośrodkiem powstania sylaby jest samogłoska ( a, o, u, e, i, y, ą, ę ).

Zadaniem dziecka jest:
układanie struktury wyrazów z sylab i głosek
liczenie głosek (samogłosek i spółgłosek) w wyrazach
wyodrębnianie podanej głoski w różnych pozycjach wyrazu (początek, środek, koniec).
określenie położenia głoski w wyrazach oraz częstotliwości jej występowania.

W przypadku bardzo dużych problemów z głoskowaniem należy każde słowo podzielić na sylaby przy użyciu cegiełek logopedycznych, a następnie pod każdą cegiełką ułożyć ilość głosek z patyczków logopedycznych, uwzględniając strukturę samogłosek (patyczki czerwone) i spółgłosek (patyczki niebieskie). Po opanowaniu głoskowania z podparciem wzrokowym przechodzimy do nauki głosowania ze słuchu.

Shopping Cart