Blog

Zdrowie, wychowanie, osobowość

8,50 

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

SKU: CMPPP 3 Kategorie: ,

W latach 1994-1998 Centrum realizowało program działań pt. „Promocja zdrowia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego w systemie edukacji i poprzez system edukacji”. Program skierowany był do nauczycieli, uczniów i rodziców i stawiał sobie za cel wzbudzenie motywacji do twórczego włączenia się osób tworzących wspólnotę szkolną w urzeczywistnianie wartości: zdrowia, miłości, przyjaźni, szczęścia osobistego i rodziny, wzajemnej życzliwości, zrozumienia i odpowiedzialności.

Shopping Cart