Blog

Worek Rymowanych Skarbów. Rymowanki do Ćwiczeń Wymowy Głoski R

31,00 

Fraszka Edukacyjna – Teresa Bogdańska, Grażyna Maria Olszewska

SKU: Fraszka Edukacyjna 5 Kategoria: Tag:

Rymowanki te przeznaczone są do korekcji rotacyzmu na etapie utrwalania i automatyzacji głoski r. Materiał ułożony został zgodnie z zasadami metodyki logopedycznej i obejmuje proces utrwalania artykulacji głoski r według następującej kolejności: – ćwiczenia wymowy głoski r w wyrazach, w których głoskę r poprzedza spółgłoska w nagłosie, śródgłosie, wygłosie; – ćwiczenia wymowy głoski r występującej w nagłosie wyrazu przed samogłoską; – ćwiczenia wymowy głoski r występującej w śródgłosie wyrazu w sąsiedztwie samogłosek; – ćwiczenie wymowy głoski r występującej w śródgłosie wyrazu po samogłosce i przed spółgłoską; – ćwiczenia wymowy głoski r występującej w wygłosie wyrazu po samogłosce; – ćwiczenia wymowy głoski r występującej dwu lub trzykrotnie w wyrazie; – ćwiczenia wymowy głoski r występującej w wyrazie z głoską l; – ćwiczenia wymowy głoski r występującej w wyrazie z głoską j. Podana kolejność utrwalania artykulacji głoski r nie musi być dokładnie przestrzegana, ale powinna być dostosowana do indywidualnych możliwości dziecka. Jednocześnie należy pamiętać, że ważnym elementem terapii jest świadomość dziecka, na którym etapie się znajduje.

Shopping Cart