Blog

Usuwamy Wady Wymowy – głoski szczelinowe i zwarto – szczelinowe

16,00 

SKU: Apex 12 Kategoria:

Poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców, pracujących z dzieckiem z wadą wymowy, którego koncepcja, tak jak pozostałych poradników, oparta jest na „metodzie ruchów artykulacyjnych” z wykorzystaniem pomocy „Układamy wzorce wymowy”.

Proponowana seria „Usuwamy wady wymowy” przeznaczona jest dla logopedów, nauczycieli i rodziców pracujących z dzieckiem z wadą wymowy. Każdy zeszyt rozpoczyna się prezentacją uproszczonego schematu powstania głoski oraz ilustracją tej głoski. Takie połączenie ma na celu kształtowanie u dziecka skojarzenia sposobu powstania dzwięku z jego obrazkowym odpowiednikiem i literą. Zeszyty zawierają szczegółową metodykę pracy nad głoskami opozycyjnymi. Każde opracowanie poświęcone jest innej opozycji fonetycznej i zawiera gotowy do pracy materiał językowy. Opracowanie kolejnych punktów ćwiczenia gwarantuje automatyzację wymowy zaburzonych głosek. Warunkiem przejścia do następnego punktu pracy nad głoską jest dokładne opanowanie punktu poprzedzającego. Zestaw ćwiczeniowy zawiera kolejne etapy postępowania przy utrwaleniu głoski z wyjątkiem jej wywołania. Wywołanie głoski należy do logopedy, ponieważ wymaga rzetelnej wiedzy fonetycznej i dużego doświadczenia. W zeszytach nie podajemy również ćwiczeń usprawniających motorykę aparatu artykulacyjnego. O ich doborze, stosownie do rodzaju zaburzenia, zadecyduje logopeda.

Shopping Cart