Blog

Trening ortograficzny do pracy z dzieckiem w domu, na lekcjach i zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych

55,00 

SKU: Seventh Sea14 Kategoria:

Co wyróżnia tę publikację od innych ćwiczeń ortograficznych? Jest to systematyczny trening ortograficzny na 22 tygodnie, opracowany według stopnia trudności, długo testowany przed wydaniem w szkole podstawowej podczas pracy z uczniami.

Pomoc przeznaczona dla uczniów od II klasy Szkoły Podstawowej:

„Trening ortograficzny” składa się ze 110 kart z ćwiczeniami ortograficznymi, w których uwzględniono podstawowe zasady pracy korekcyjno-kompensacyjnej. Wyrazy z tym samym ortogramem pojawiają się na kolejnych pięciu kartach, po czym następuje zmiana trudności ortograficznej w następującym cyklu: „ó”, „rz”, „h”, „u”, „ż”, „ch”. W ćwiczeniach uwzględniono również różnicowanie zmiękczeń i ubezdźwięcznienia.

Wiele kart opracowanych jest w sposób umożliwiający dzieciom samodzielne „odkrycie” zasady ortograficznej. Polecenia do zadań i liczne ćwiczenia mogą służyć do doskonalenia umiejętności czytania ze zrozumieniem, jak również do rozwijania percepcji i koordynacji wzrokowo-ruchowej, pamięci, orientacji przestrzennej, sprawności manualnej.

Pomocy można używać do systematycznego codziennego treningu lub stosować karty wybiórczo.

Materiał wyrazowy i opisy ćwiczeń znajdują się w dołączonej broszurze informacyjnej.

Do wykorzystania przez: nauczycieli, reedukatorów i rodziców pracujących indywidualnie z dzieckiem.

Shopping Cart