Blog

To już potrafię 4. Ćwiczenia utrwalająco-sprawdzające dla dzieci

19,50 

SKU: PUS 35 Kategoria:

To już potrafię 4. Ćwiczenia utrwalająco-sprawdzające to ostatnia z serii 4 książeczek PUS pt. „To już potrafię”, adresowanej do dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej. Zawierają one bogaty i uporządkowany materiał, który pomaga utrwalić i sprawdzić wiadomości z zakresu matematyki, kształcenia językowego i środowiska społeczno-przyrodniczego.

Poznawanie, opanowanie i utrwalanie materiału z zakresu trzech przedmiotów daje możliwość osiągania przez dzieci coraz wyższego stopnia samodzielności, myślenia, rozumowania i sprawności działania, co służyć może bezpośrednio rozbudzeniu ich zainteresowań poznawczych i kształtowaniu pozytywnej motywacji do uczenia się.
To już potrafię 4 obejmuje:
zagadnienia matematyczne:
dodawanie i odejmowanie w zakresie 100,
mnożenie i dzielenie w zakresie 50,
kolejność wykonywania działań,
zadania tekstowe,
quiz matematyczny;

zagadnienia środowiska społeczno-przyrodniczego:
wyróżnianie części rośliny,
rozpoznawanie roślin i zwierząt żyjących w różnych środowiskach,
odczytywanie nazw miesięcy w systemie rzymskim,
odczytywanie wskazań zegara,
quiz przyrodniczy;

zagadnienia związane z kształceniem językowym:
ćwiczenie poprawności pisowni wyrazów z: u, ó i spółgłoskami miękkimi,
posługiwanie się ze zrozumieniem pojęciami związanymi ze strukturą i funkcja teatru,
wyróżnianie rzeczowników, przymiotników i czasowników,
przysłowia ludowe: wiosna, lato,
uzupełnianie tekstu – czytanie ze zrozumieniem,
łączenie rzeczowników z przymiotnikami, quiz czytelniczy.

To już potrafię 4. Ćwiczenia utrwalająco-sprawdzające

podobnie jak pozostałe części tej serii, mogą być wykorzystywane na zajęciach w szkole, ale również w czasie zajęć wyrównawczych i zajęć prowadzonych w ramach terapii pedagogicznej. Sprawdzą się na zajęciach świetlicowych i w zabawach w domu.

Shopping Cart