Blog

To już potrafię 2. Ćwiczenia utrwalająco-sprawdzające

19,50 

SKU: PUS 45 Kategoria:

To już potrafię 2. Ćwiczenia utrwalająco-sprawdzające to druga z serii 4 książeczek PUS pt. „To już potrafię” adresowanej do dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej. Zawierają one bogaty i uporządkowany materiał, który pozwala utrwalić i sprawdzić wiadomości z zakresu matematyki, kształcenia językowego i środowiska społeczno-przyrodniczego.

Poznawanie, opanowanie i utrwalanie materiału z zakresu trzech przedmiotów daje możliwość osiągania przez dzieci coraz wyższego stopnia samodzielności, myślenia, rozumowania i sprawności działania, co służyć może bezpośrednio rozbudzeniu ich zainteresowań poznawczych i kształtowaniu pozytywnej motywacji uczenia się.
To już potrafię 2 obejmuje:
zagadnienia z matematyki takie jak:
odszukiwanie działań z poprawnym wynikiem,
zastępowanie dodawania mnożeniem,
wykonywanie działań dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia i porównywanie wyników, utrwalanie znaków >, <, = odszukiwanie błędnie zapisanych działań, dodawanie i odejmowanie w zakresie 100, mnożenie i dzielenie w zakresie 100, przemienność mnożenia. zagadnienia ze środowiska społeczno – przyrodniczego: znane warzywa, rośliny ozdobne, rozpoznawanie zwierząt i ptaków, zawody, środki transportu, narzędzia i sprzęty do użytku domowego zagadnienia z języka polskiego: zasady zmiękczania spółgłosek, zasady pisowni wyrazów z ó-u, rz-ż, ch-h, dobieranie do rzeczowników wyrazów oznaczających czynność, dobieranie przymiotników do rzeczowników, przysłowia polskie, uzupełnianie luk w tekście. To już potrafię 2. Ćwiczenia utrwalająco-sprawdzające podobnie jak pozostałe książeczki tej serii, mogą być wykorzystywane na zajęciach w szkole, ale również w czasie zajęć wyrównawczych i zajęć prowadzonych w ramach terapii pedagogicznej. Sprawdzą się na zajęciach w świetlicy i w czasie zabaw w domu. Autor: Jadwiga Dejko Ilustracje: Irena Rokicka-Wakuła ISBN: 978-83-7514-159-7 Format: 168 x 235, stron: 32

Shopping Cart