Blog

To już potrafię 1. Ćwiczenia utrwalająco-sprawdzające

19,50 

SKU: PUS 33 Kategoria:

To już potrafię 1. Ćwiczenia utrwalająco-sprawdzające to pierwsza z serii 4 książeczek PUS pt. „To już potrafię” skierowanej do dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej. Zawierają one bogaty i uporządkowany materiał, który pozwala na utrwalenie i sprawdzenie wiadomości z zakresu matematyki, kształcenia językowego i środowiska społeczno – przyrodniczego.

Poznawanie, opanowanie i utrwalanie materiału z zakresu trzech przedmiotów daje możliwość osiągania przez dzieci coraz wyższego stopnia samodzielności, myślenia, rozumowania i sprawności działania, co służyć może rozbudzeniu ich zainteresowań poznawczych i kształtowaniu pozytywnej motywacji uczenia się.
Książeczka To już potrafię 1. Ćwiczenia utrwalająco-sprawdzające obejmuje:
zagadnienia z matematyki:
dodawanie i odejmowanie do 12,
dodawanie i odejmowanie trzech liczb,
dopełnianie do 20,
dodawanie i odejmowanie pełnymi dziesiątkami,
obrazowe przedstawianie działań,
utrwalanie znaków: >, =, <, dobieranie działań do ilustracji. zagadnienia ze środowiska społeczno – przyrodniczego: rozpoznawanie zwierząt, łączenie w pary części roślin, ochrona środowiska, zawody rodziców, gdzie mieszkają zwierzęta, sprzęty i narzędzia używane dawniej i dzisiaj. zagadnienia z języka polskiego: pojęcie głoski i jej pozycja w wyrazie, dopasowanie nazwy obrazka do właściwego układu spółgłosek i samogłosek, wstawianie brakującej litery w wyrazie, łączenie w pary rymujących się wyrazów, dobieranie sylab tak, aby powstał poprawny wyraz, dobieranie wyrazów przeciwstawnych. To już potrafę 1. Ćwiczenia utrwalająco-sprawdzające podobnie jak pozostałe części tej serii, mogą być wykorzystywane na zajęciach w szkole, ale również w czasie zajęć wyrównawczych i zajęć prowadzonych w ramach terapii pedagogicznej. Sprawdzą się na zajęciach świetlicowych i w zabawach w domu.

Shopping Cart