Blog

Test praksji oralnej dla języka polskiego

66,00 

Test praksji oralnej

Diagnoza całego systemu fonetycznego j. polskiego tj 45 głosek ważnych dla artykulacji, ze szczególnym uwzględnieniem głosek tylnojęzykowych ( k, g, ch ( h), 3 szeregów głosek dentalizowanych (sz, ż, cz, dż, s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź oraz j, l, r i samogłosek ustnych ( a, o, u, e, y, i), traktowanych jako arystokratki polskiego systemu fonetycznego, które pełnią nie tylko rolę sylabotwórczą, ale również decydują o czystości i wyrazistości artykulacji.

UWAGA!!!
Diagnoza praksji oralnej jest jedną z wielu funkcji, które należy poddać badaniu, aby uzyskać informacje o całokształcie rozwoju dziecka (pacjenta) czyli określeniu jego wieku rozwojowego w odniesieniu do wieku metrykalnego. Tylko kompleksowe badanie jest podstawą do prawidłowego zaprogramowania terapii w zakresie wszystkich funkcji poznawczych (nie tylko mowy!!).Do rejestracji wyników diagnozy proponujemy:
1) Karty diagnozy logopedycznej z IPT (Induwidualny Program Terapii) dla dzieci oraz załącznikiem.
2) Kwestionariusz Badania Mowy dla dorosłych
Zarówno karty diagnozy logopedyczenej dla dzieci jak i kwestionariusz dla dorosłych zawierają załączniki do oceny wieku rozwojowego w zakresie fundamentalnych funkcji poznawczych.
Test praksji oralnej dla j.polskiego jest dostępny pojedyńczo oraz w zestawie z kartami do rejestracji wyników diagnozy (za dodatkową opłatą 55 zł.).

Shopping Cart