Blog

Szumi i szeleści – wąż logopedyczny

55,00 

Terapia głosek szeregu szumiącego (sz, ż, cz, dż) oraz ciszącego (ś, ź, ć, dź), a także rozwój percepcji słuchowej.

Gra ma na celu rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w zakresie poprawnej wymowy głosek szeregu szumiącego (sz, ż, cz, dż) oraz ciszącego (ś, ź, ć, dź), a także rozwój percepcji słuchowej.
Dodatkowo dzieci ćwiczą spostrzegawczość, pamięć wzrokowo-słuchową, koncentrację uwagi oraz myślenie.
Gra skierowana jest do logopedów, terapeutów, nauczycieli i rodziców, którzy pracują z dzieckiem nad poprawnością wymowy.
Pudełko zawiera:
96 żetonów z obrazkami
16 żetonów z poleceniami
dwustronną planszę
16 pionków
kostkę do gry
instrukcję
Gra może odbywać się według zaproponowanych w instrukcji wariantów lub może być przez graczy dowolnie modyfikowana w zależności od czasu, jaki został przeznaczony na rozgrywkę, oraz od liczby osób biorących udział w grze.
Plansza niebieska przeznaczona jest do dłuższych, a różowa do krótszych rozgrywek.

Shopping Cart