Blog

Szkolne standardy jakości procesu kształcenia

20,00 

Wydawnictwo Impuls – Maria Koszmider

SKU: Impuls 75 Kategoria:

Przedstawiony w książce zestaw standardów i wskaźników stanowi pełną, przemyślaną propozycję, dającą nauczycielom znakomite spojrzenie na jakość ich pracy i jakość uczenia się uczniów. Otrzymują oni racjonalną propozycję do samokontroli i samooceny oraz do obserwowania działań uczniów oraz osiąganych efektów edukacyjnych.
[…] do zalet książki zaliczam:
– bardzo rzetelny, oparty na bogatej literaturze przegląd problematyki związanej z tworzeniem standardów,
– interesujące propozycje procedur jakościowej standaryzacji,
– spójną i pożyteczną dla praktyki szkoły koncepcję standardów jakości procesu kształcenia.

Shopping Cart