Blog

Szeregi 2

29,00 

Zestaw zawiera 65 elementów o wymiarach 6x6cm. Umożliwia wykonywanie ćwiczeń polegających na kontynuowaniu szeregów i uzupełnianiu szeregów.

SKU: CMK 42 Kategoria:

Szereg jest ciągiem elementów ustawionych obok siebie w linii prostej – przytoczona najprostsza definicja ujmuje to, co najistotniejsze w języku mówionym i pisanym.

Dzięki linearnemu porządkowi głosek w słowach i liter w wyrazach zapisanych, możliwe jest budowanie znaczeń.

Jakiekolwiek zakłócenie tego porządku nadaje wypowiedzeniu inny sens (kot : kto, nos : son, seton : notes).

Liczne błędy w uszeregowaniu znaków językowych można obserwować u dorosłych osób z afazją, u dzieci z autyzmem, alalią i afazją dziecięcą, u uczniów z dysleksją, a także u osób uczących się języków obcych.

Podczas konstruowania szeregów do ćwiczeń stymulujących muszą być uwzględnione następujące cechy:
– rosnąca wielkość (od najmniejszego do największego),
– malejąca wielkość (od największego do najmniejszego),
– stopniowe domykanie rysunku,
– rosnąca intensywność barwy.

Aby wykonać ćwiczenia polegające na naśladowaniu szeregów należy zaopatrzyć się w dwa zestawy elementów.
Do zestawu dołączona jest również instrukcja z propozycjami ćwiczeń.

Shopping Cart