Blog

Sylaby inaczej 4 (wieloznaki)

39,00 

Wydawnictwo: Centrum Metody Krakowskiej

Brak w magazynie

SKU: CMK 39 Kategoria:

Sylaby inaczej

Pomoc Sylaby inaczej przygotowana została dla dzieci rozpoczynających naukę czytania a także z myślą o dzieciach:
– z trudnościami z koncentracją, wynikającymi przez nadmierną stymulację wysokimi technologami,
– lewoocznych,
– z opóźnionym rozwojem mowy,
– z trudnościami dyslektycznymi (także w rodzinie).

Wiele dzieci ma trudności z różnicowaniem sylab już na początkowym etapie nauki czytania. Wówczas często rodzice i terapeuci sądzą, całkowicie niesłusznie, że dziecko nie jest jeszcze gotowe do poznawania języka pisanego. A właśnie te dzieci powinny uczyć się czytać wcześnie, by zdążyły przygotować się do podjęcia nauki w klasie zerowej.

Dzieci, które szybko opanowują umiejętność samodzielnego odczytywania samogłosek, a jednak przejawiają problemy z odróżnianiem sylab w dwóch pierwszych paradygmatach powinny uzyskać pomoc z zastosowaniem zapisu w odbiciu negatywowym.

Ponieważ obiekty jaśniejsze powodują fiksację wzroku, łatwiej można uzyskać koncentrację na białych obrazach liter umieszczonych na silnie skontrastowanym czarnym tle.

Umiejętność rozpoznawania sylab pozwoli dziecku rozumieć znaczenie każdego nowego wyrazu. Wówczas dopiero możliwe będzie czytanie według mechanizmów lewopółkulowych, niezależnych od globalnego rozpoznawania słów. Tylko umiejętność linearnego czytania warunkuje sukces edukacyjny, także w uczeniu się języków obcych.

Pudełko zawiera paradygmaty:
CHA CHE CHI CHO CHU CHÓ CHY
CIA CIE CIO CIU CI
CZA CZE CZO CZU CZÓ CZY
DRZA DRZE DRZO DRZU DRZY
DZIA DZIE DZIO DZIU DZIÓ DZI
DZA DZE DZO DZÓ DZU DZY
DŻA DŻE DŻO DŻU DŻY
RZA RZE RZO RZU RZY
SIA SIE SIO SIU SIÓ SI
SZA SZE SZO SZÓ SZU SZY
ZIA ZIE ZIO ZIU ZIÓ ZI
ASZ ESZ ISZ OSZ USZ ÓSZ YSZ
ACZ ECZ ICZ OCZ UCZ ÓCZ YCZ
ACH ECH ICH OCH UCH ÓCH YCH

Shopping Cart