Blog

Sylaby i zdania do pisania – Karty pracy dla klasy 1

50,00 

Wydawnictwo WIR – Agnieszka Fabisiak-Majcher, Elżbieta Ławczys

Brak w magazynie

SKU: WIR 155 Kategoria:

Zestaw jest obszerną i gruntownie przemyślaną pomocą w nauce pisania. Autorki, korzystając z własnych doświadczeń językoznawczych i logopedycznych, opracowały zbiór kart pracy, który wesprze pierwszoklasistów w rozwijaniu umiejętności pisania. Aby ułatwić ten proces, w pierwszej części zestawu zawarto około 200 prostych zdań, zbudowanych z sylab otwartych. Następnie, stopniowo, wprowadzane są trudniejsze, bardziej rozbudowane konstrukcje.

Opracowane w odpowiedniej kolejności sylaby i zdania można przepisywać, pisać z pamięci lub ze słuchu (dyktanda). Przepracowanie materiału kart pracy zgodnie z zaproponowanym planem znacznie poprawi umiejętność pisania.

Zbiór polecamy nauczycielom, logopedom i rodzicom.

Jak pracować z kartami?

Przykładowy zestaw ćwiczeń do jednej z kart:
1. Czytanie/przepisywanie: Nauczyciel/rodzic podaje dziecku kartę i prosi:
Przeczytaj sylaby i przepisz. (Dziecko czyta jedną sylabę i pisze).
Przeczytaj zdania i przepisz. (Dziecko czyta jedno zdanie i przepisuje).
2. Pisanie z pamięci: nauczyciel/rodzic podaje dziecku kartę, dziecko czyta, nauczyciel zasłania przeczytane zdanie (sylaby)
i prosi, by dziecko zapisało z pamięci.
3. Dyktowanie: nauczyciel/rodzic dyktuje zdania z karty lub z zes-tawu dyktand (str. 79).

Podczas czytania/dyktowania należy pamiętać o całościowym przeczytaniu sylaby (nie głoskowaniu). Kolejność wprowadzanych głosek jest dobrana według narastania trudności.

Materiał został podzielony na cztery poziomy:

POZIOM 1 – „Sylaby otwarte”

strony: 1-39, w tym:
Str. 1 – zdania dwuwyrazowe; wyrazy dwusylabowe, zdania zbudowane z sylab otwartych – typu my-je, bez dwuznaków, spółgłosek miękkich i grup spółgłoskowych.
Str. 2-9 – zdania trójwyrazowe, wyrazy dwusylabowe:sylaby otwarte, bez dwuznaków, spółgłosek miękkich i grup spółgło-skowych.
Str. 10-39 (od str. 18. wprowadzono „r”) zdania trójwyrazowe
(i więcej), wyrazy dwusylabowe lub trójsylabowe; sylaby otwarte, bez dwuznaków, spółgłosek miękkich i grup spółgłoskowych.

POZIOM 2 – „Sylaby otwarte, zamknięte i obudowane spółgłoskami”

Strony: 40-53, w tym:
Zdania zbudowane z sylab otwartych i obudowanych spół-głoskami – typu fo-tel, bez dwuznaków, spółgłosek miękkich
i grup spółgłoskowych. Od str. 45 wprowadzono proste grupy spółgłoskowe.

POZIOM 3 – „Trudne głoski języka polskiego”

Strony: 54 – 78, w tym:
Wprowadzono trudne głoski języka polskiego „sz”, „ż”, „rz”, „h”, „ch”, „ł”, „c/dz”, „ś”, „ź”, „ć”, „ć”/„dź”, ”ń” oraz sylaby i zdania ze spółgłoskami zmiękczonymi p`, b`, m`, f`, w`. Ponadto: zdania
z samogłoskami „ą”, „ę”, spółgłoski ubezdźwięczniające się na końcu wyrazu: p/b, t/d, f/w, s/z, k/g, c/dz , sz/rz, ć/dź.
Podczas pracy z kartami z „ż”, „rz”, „h”, „ch” trzeba pamiętać, że na tym poziomie musimy dziecku powiedzieć, że zapisujemy sylaby z „ż”, „rz”, „h”, „ch”– dziecko nie jest w stanie na tym poziomie nauczania zastosować reguł ortografii, nie potrafi ustalić różnicy w zapisie sylab, np. „rza” czy „ża”, nie znając znaczenia. Możemy też zrezygnować z dyktowania, a pozostać tylko przy przepisywaniu sylab, zdań lub pisaniu (odwzoro-wywaniu) z pamięci (pokazanego wzoru).

POZIOM 4 – Zdania do podyktowania
(rozszerzone zdania z kart pracy)

Str. 79-80 – Zestaw zdań do podyktowania.

Shopping Cart