Blog

Seplenienie – trening poprawnej wymowy

90,00 

  • DLA DZIECI W WIEKU 5-12 LAT
SKU: EiSystem seplenienie Kategoria:

Seplenienie to popularna nazwa jednej z najbardziej powszechnych wad wymowy – sygmatyzmu, który dzieli się na:

  • zamienianíe głosek (parasygmatyzm),
  • opuszczanie głosek dentalizowanych (miosygmatyzm),
  • nieprawidłową wymowę głosek dentalizowanych (sygmatyzm właściwy).

Przyczyną seplenienia jest zwykle zła budowa lub niska sprawność narządów artykulacyjnych, lecz mogą też nią być wady słuchu (szczególnie niedosluch tonów wysokich).

Seplenienie – trening poprawnej wymowyto nowoczesny program do ćwiczenia wyraźnej wymowy i korygowania seplenienia. Program składa się z multimedialnych ćwiczeń, w ramach których w formie zabaw i gier dziecko ćwiczy wymowę głosek w izolacji, w sylabach,
w wyrazach i w zdaniach.

Ćwiczenia obejmują następujące szeregi głosek:

  • szumiący – głoski: sz, ż, cz, dż
  • syczący – głoski: s, z, c, dz
  • ciszący – głoski: ś, ź, ć, dź
  • ROZWIJAJĄCY POPRAWNĄ WYMOWĘ

Trening poprawnej wymowy służy do profilaktyki i terapii problemów logopedycznych

Shopping Cart