Blog

Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej

64,50 

Wydawnictwo Continuo – Swietłana Masgutowa, Anna Regner

SKU: Continuo 2 Kategoria:

Książka Swietłany Masgutowej i Anny Regner skierowana jest do środowisk realizujących programy dotyczące wczesnej, specjalistyczną i kompleksowej pomocy zarówno dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością, jak i jego rodzinie.

Adresatami książki są:

  • osoby ze środowiska akademickiego
  • logopedzi praktykujący swój zawód
  • rehabilitanci
  • lekarze
  • fizjoterapeuci
  • członkowie rodzin, którzy obarczeni są obowiązkami płynącymi z opieki domowej

Treść książki została podzielona na dwie części:

  • część teoretyczna zawiera przedstawienie podstaw anatomii, funkcji, dynamiki oraz uwarunkowań dotyczących rozwoju mowy u dzieci
  • część praktyczna poświęcona jest problematyce dotyczącej postępowania rehabilitacyjnego oraz stymulującego, a także zapobieganiu i leczeniu zaburzeń mowy; na szczególną uwagę zwracają tutaj bogato ilustrowane ćwiczenia, dzięki którym zastosowanie terapii będzie dodatkowo ułatwione

Prezentowana w niniejszej publikacji koncepcja wczesnego diagnozowania i ćwiczeń usprawniających, kładzie nacisk na stosowanie nieinwazyjnej stymulacji rozwoju, która uwzględnia zarówno strukturę, jak i całą pierwotną motorykę układu ustno-twarzowego.

Shopping Cart