Blog

Relacje 2

43,00 

Zestaw składa się z 105 elementów:
– 9 obrazków służy do PORÓWNYWANIA,
– 96 obrazki pozwalają na ćwiczenie dobierania obrazków identycznych (IDENTYFIKACJE) oraz wykluczanie ze zbioru na podstawie różnicy (RÓŻNICOWANIE).

Availability: 1 w magazynie

SKU: CMK 28 Kategoria:

Relacje 2
Zestaw Relacje 2 pozwala na stymulację:
– analizy wzrokowej,
– koncentracji,
– świadomej kontroli wzrokowej,
– uwagi dowolnej,
– rozumienia instrukcji niewerbalnej,
– rozumienia zwerbalizowanych przez terapeutę relacji identyczności lub jej braku, nazywania brakujących elementów, zasad wykluczania ze zbioru,
– werbalizowania relacji identyczności lub jej braku, nazywania brakujących elementów, zasad wykluczania ze zbioru.

Ćwiczenia dostrzegania relacji przygotowują do:
– rozumienia zależności przyczynowo-skutkowych,
– uczenia się przez instrukcję,
– nabywania systemu językowego – gramatyki języka.

Relacja ujmuje zależność między dwoma bądź większą liczbą elementów (podmiotów, przedmiotów, fragmentów obiektów, cech).

Ujęcie relacji wymaga przetwarzania sekwencyjnego, charakteryzującego pracę lewej półkuli mózgu. Najistotniejsze w terapii funkcji poznawczych jest wypracowanie umiejętności dostrzegania różnic pomiędzy elementami i związków zachodzących między nimi. Sprawności te są konieczne do opanowania języka mówionego i pisanego, ale także relacji społecznych, umiejętności kategoryzowania i rozumienia zależności przyczynowo-skutkowych.

Edukacja szkolna wymaga także dostrzegania relacji między symbolem i jego reprezentacją w realnym świecie, znakiem i znaczeniem, zachowaniem i przejawianymi emocjami.

Do zestawu dołączona jest instrukcja z propozycją zadań.

Shopping Cart