Blog

Podstawy wiedzy o języku polskim dla glottodydaktyków, padagogów, psychologów i logopedów cz. I i cz. II

49,00 

SKU: Glottispol40 Kategoria:

W cz. I podręcznika autor omawia zagadnienia wprowadzające do nauki o języku z zakresu informologii, semiotyki, cybernetyki, socjolingwistyki, psycholingwistyki. Cz. II zawiera wykład
prof. Rocławskiego z fonetyki i fonologii, w którym poruszono temat roli wiedzy językoznawczej w pracy nauczycieli i logopedów z dziećmi. W wykładzie omówione zostały także zagadnienia z dziedziny pedofonetyki i patofonetyki (fonetyki dziecka i patologii wymowy).

Shopping Cart