Blog

Piramida ortograficzna P2. Zasady pisowni – wymienne

42,00 

Piramida to wspaniała zabawa połączona z nauką, ponieważ rozwija u dziecka zdolność do myślenia i zapamiętywania

Piramida to wspaniała zabawa połączona z nauką, ponieważ rozwija u dziecka zdolność do myślenia i zapamiętywania, uczy wytrwałości, wzmacnia koncentrację i skutecznie pomaga przezwyciężyć trudności w procesie uczenia się. Budowanie piramidy jest proste i odbywa się na zasadzie gry w domino, w efekcie rozwiązania wszystkich zadań otrzymujemy imponującą piramidę.

Piramida ortograficzna P2 to kontynuacja Piramidy P1, zawarty materiał ćwiczeniowy utrwala poznane zasady ortograficzne dzięki zastosowaniu przykładów z : ó, u, rz, ż, ch, h wymiennych. Stanowi wartościową pomoc w nauce reguł pisowni języka polskiego. Dzięki nauce poprzez zabawę dzieci szybko przyswajają tak trudne reguły ortograficzne. W tej pomocy dzieci na podstawie 30 zadań uczą się prawidłowej pisowni wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h – wymiennej.
W zestawie znajduje się 25 trójkątów.

Piramida jest rekomendowana przez logopedów, pedagogów i psychologów jako wartościowy materiał edukacyjno – terapeutyczny.

Oferta tematyczna Piramid:
Logopedyczna L1: ś – ź – ć – dź;
Logopedyczna L2: b – p , d – t , w – f;
Ortograficzna P1 : zasady pisowni – ó, u, rz, ż, ch, h;
Ortograficzna P2 : zasady pisowni – wymienne;
Matematyczna M1: dodawanie do 100;
Matematyczna M2: tabliczka mnożenia.

Shopping Cart