Blog

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość

21,00 

Praca przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów pedagogiki oraz pracy socjalnej. Jest to publikacja ważna i niezwykle potrzebna, pokazuje miejsce pedagogiki opiekuńczej w systemie nauk pedagogicznych, a treści w niej zawarte utwierdzają jej naukowy status.

SKU: Har 256 Kategoria:

Książka stanowi kompendium aktualnej wiedzy z pedagogiki opiekuńczej. Uwzględnia podstawy oraz współczesne kierunki przemian teorii i praktyki tej dyscypliny naukowej. Autorami tekstów są czołowi znawcy problematyki z różnych ośrodków akademickich w kraju, zarówno ci, którzy podjęli się trudu wykreowania pedagogiki opiekuńczej na samodzielną dyscyplinę naukową, jak i ci, którzy kontynuują to zadanie. Są to między innymi: prof. Zdzisław Dąbrowski, prof. Stanisław Kawula, prof. Heliodor Muszyński, prof. Jerzy Stochmiałek, ks. prof. Janusz Tarnowski.

Spis treści (wybór):
Część 1. Status naukowy pedagogiki opiekuńczej – jej miejsce w systemie nauk pedagogicznych
Geneza i rozwój pedagogiki opiekuńczej Mikołaj Winiarski
Pedagogika opiekuńcza czy praca socjalna Barbara Smolińska-Theiss
Część 2. Podstawowa aparatura pojęciowa pedagogiki opiekuńczej
Opieka w systemie pojęć Heliodor Muszyński
Opieka w perspektywie psychologicznej Ewa Muszyńska
Wieloznaczność pojęcia opieka – próba ustosunkowania się wobec zniekształceń podstawowej aparatury pojęciowej pedagogiki opiekuńczej Elżbieta Jundziłł, Róża Pawłowska
Opiekuńczość trójwymiarowa. Wychowanie, czyli człowiek z człowiekiem Ks. Janusz Tarnowski
Część 3. Metodologia pedagogiki opiekuńczej
Podstawowe elementy metodologii pedagogiki opiekuńczej (pedagogiki opieki) jako dyscypliny naukowej Zdzisław Dąbrowski
Problemy pomiaru efektywności opieki Franciszek Kulpiński
Część 4. Opieka nad dzieckiem w Polsce i wybranych krajach europejskich
Rozwój systemu opieki nad dzieckiem w Polsce Albin Kelm
Perspektywy opieki nad dzieckiem i rodziną w dobie współczesnej Stanisław Kawula
Opieka nad dzieckiem w Polsce i niektórych krajach Europy jako ogniwo systemu pomocy społecznej Ewa Kantowicz
Część 5. Aktualne problemy pedagogiki opiekuńczej jako nauki teoretyczno-praktycznej
Przyczyny sieroctwa społecznego w Polsce Zbigniew Węgierski
Sieroctwo społeczne – dzieciństwo w placówce opiekuńczo-wychowawczej Bożena Matyjas
Program ukryty w placówce opiekuńczo-wychowawczej i inne wady opieki zakładowej Franciszek Kulpiński
Dziecko osamotnione w rodzinie dysfunkcyjnej – przejawy, przyczyny, wsparcie Jadwiga Izdebska
Postawy kobiet wobec ról rodzinnych i zawodowych a przeobrażenia polityki rodzinnej w Polsce Jolanta Sokołowska
Część 6. Suplement
Terminologia pedagogiki opiekuńczej Zdzisław Dąbrowski

Shopping Cart