Blog

Neurologopedia. Glottodydaktyka i logopedia z perspektywy neurobiologicznej – Tom 2

50,00 

Wydawnictwo WIR
Autorzy:
Marzena Błasiak-Tytuła
Dominika Bucko
Jagoda Cieszyńska-Rożek
Przemysław E. Gębal
Agnieszka Jasińska
Magdalena Kalita
Sławomira Kołsut
Marta Korendo
Ewa Krauss
Małgorzata Małolepsza
Faustyna Mounis
Zdzisława Orłowska-Popek
Magdalena Peterek
Marek Pieniążek
Adriana Prizel-Kania
Anna Seretny
Anna Siudak
Agnieszka Ślęzak
Małgorzata Waliszko
Jowita Wilk
Ewa Źródlewska-Banachowicz
Pod redakcją: Marzena Błasiak-Tytuła, Zdzisława Orłowska-Popek, Anna Siudak

Brak w magazynie

SKU: WIR 182 Kategoria:

Publikacja stanowi drugą część serii wydawniczej „Neurologopedia”, która jest zbiorem artykułów będących naukową refleksją nad procesem uczenia się języka w sytuacji dwu- i wielojęzyczności. Polecana zarówno specjalistom – glottodydaktykom, neurologopedom, logopedom, pedagogom, jak i rodzicom i nauczycielom.

Znajdujące się w książce publikacje o wymiarze zarówno teoretycznym, jak i praktycznym, poświęcone są problematyce nauczania języka obcego i drugiego oraz nabywaniu i uczeniu języka w sytuacji zaburzeń rozwoju. Publikacja ta jest dowodem na konieczność współpracy logopedów i glottodydaktyków w zmaganiu się ze współczesnymi problemami związanymi z dwu- i wielojęzycznością, a autorzy podkreślają, że współpraca ta wymaga aktualnej wiedzy z zakresu neurobiologii procesów uczenia się.

Z recenzji prof. UAM dr hab. Małgorzaty Rutkiewicz-Hanczewskiej:

„Recenzowana publikacja jest doskonalą, bo wszechstronną odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnej glottodydaktyki i neurologopedii, zważywszy na brak systematycznej dydaktyki nauczania języków odziedziczonych, która nie została jeszcze opracowana, z uwagi na rodzące się standardy diagnozy funkcji komunikacyjnych i językowych dzieci emigrantów, a także nowe doniesienia z zakresu neurobiologii procesów uczenia się. Zawarte w publikacji teksty są cenne zarówno dla specjalistów (glottodydaktyków, neurologopedów, logopedów, pedagogów), jak i rodziców dzieci, dla których język polski jest językiem odziedziczonym, dla nauczycieli osób dorosłych kolejnego pokolenia emigrantów, a także tych, dla których polszczyzna z wyboru lub ciekawości jest drugim i kolejnym językiem obcym.”

Liczba stron: 255

Shopping Cart