Blog

MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE – Księga Pytań i Odpowiedzi

9,50 

Wydawnictwo Harmonia – Maria Król

SKU: Har 261 Kategoria:

MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE – Księga Pytań i Odpowiedzi

Mózgowe porażenie dziecięce autorstwa Marii Król to kolejna pozycja z serii Księga pytań i odpowiedzi. Tytułowe zaburzenie rozwoju autorka próbuje przedstawić w jak najprostszy i najbardziej przystępny dla Czytelnika sposób. Czyni to z perspektywy matki osoby dotkniętej tym rodzajem niepełnosprawności, matki, która przeszła ze swym dzieckiem cały żmudny i trudny proces jego rehabilitacji. Czyni to również z perspektywy lekarza, a więc osoby, dla której nieobca jest strona teoretyczna zagadnienia.

Prezentowana pozycja składa się z siedmiu rozdziałów. W pierwszym Autorka m.in. opisuje uczucia, reakcje, zachowania rodzica dziecka, u którego podejrzewa się uszkodzenie mózgu. Część druga to próba przedstawienia zjawiska od strony teoretycznej, a także sytuacji rodziców po usłyszeniu diagnozy. W rozdziale trzecim Autorka przedstawia „sytuację neurologiczną” uszkodzonego mózgu oraz najlepsze sposoby poprawy jego funkcjonowania. W trzech kolejnych częściach prezentuje najlepsze dostępne sposoby pomocy niepełnosprawnemu dziecku oraz formy instytucjonalne systemu wsparcia dziecka i jego rodziny. Rozdział ostatni zawiera najważniejsze rady Autorki dla rodziców dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Pozycja kierowana jest głównie do rodziców dzieci dotkniętych opisywaną niepełnosprawnością. Skorzystają z niej również nauczyciele, terapeuci, wychowawcy i inne osoby mające do czynienia z mózgowym porażeniem dziecięcym, a także zainteresowane tematem z punktu widzenia laika.

Spis treści:
I. Życie przed diagnozą
II. Diagnoza i jej konsekwencje
III. Przed decyzją o wyborze kierunku postępowania
IV. Uczenie się radzenia sobie w życiu
V. System wsparcia osób z mózgowym porażeniem dziecięcym i ich rodzin
VI. Aktualnie istniejące w Polsce formy i instytucje wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin
VII. Porady dla rodziców

Shopping Cart