Blog

MOC EMOCJI

1000,00 

Program spełnia wymogi projektu „AKTYWNA TABLICA Specjalne Potrzeby Edukacyjne” i może być zakupiony z otrzymanego w ramach tego projektu dofinansowania.

MOC EMOCJI jest programem o potwierdzonej skuteczności, pozwalającym na rozpoznawanie i efektywne zaspokajanie potrzeb rozwojowych dzieci w zakresie ich emocji i funkcjonowania społecznego. MOC EMOCJI to doskonała pomoc dydaktyczna na zajęcia edukacyjne podczas rocznego przygotowania przedszkolnego oraz w klasach I-III, godziny wychowawcze w klasach IV, zajęcia socjoterapeutyczne oraz zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.

Program MOC EMOCJI to niezwykle przydatne narzędzie do prowadzenia zajęć w szkołach, przedszkolach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych!

Program multimedialny MOC EMOCJI spełnia wymogi programu „Aktywna tablica 2021-2024” dla szkół podstawowych i może być kupiony w ramach otrzymanego wsparcia finansowego.

To nowoczesny program przeznaczony do rozwijania najważniejszych kompetencji emocjonalno-społecznych dzieci. Program będzie szczególnie pomocny w pracy z uczniami wymagającymi terapii psychologicznej i mający problemy w edukacji szkolnej o podłożu emocjonalno-społecznym. Może być stosowany również jako pomoc dydaktyczna do terapii dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Infografika_Moc_Emocji.png

Założenie metodyczne

Program Moc Emocji:

 • zasady prowadzenia zajęć w ramach programu oparte są na holenderskim programie edukacyjnym Goed Gedaan, są inspirowane także modelem Porozumienia Bez Przemocy M. B. Rosenberga, filozofią Dialogu Motywacyjnego oraz podejściem poznawczo-behawioralnym,
 • realizuje cele określone w podstawie programowej w zakresie rozwoju emocjonalno-społecznego,
 • podnosi stopień zaangażowania i aktywności dzieci dzięki lekcjom multimedialnym,
 • zawiera praktyczne wskazówki pomocne w prowadzeniu zajęć z grupą,
 • podkreśla znaczenie relacji społecznych i dobrej komunikacji w rozwoju każdego ucznia.

Rozwiązania technologiczne

 • Drukowanie pomocy dydaktycznych bezpośrednio z programu,
 • możliwość instalacji na 3 stanowiskach komputerowych,
 • stałe wsparcie techniczne.

Gwarancja jakości

 • Autorami i konsultantami merytorycznymi programu są doświadczeni nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy dziecięcy oraz terapeuci.,
 • 20 lat doświadczenia w tworzeniu terapeutycznych programów multimedialnych.

Program MOC EMOCJI ukierunkowany jest na kształcenie kompetencji fundamentalnych dla rozwoju dzieci w wieku 6-10 lat. Wspomaga:

 • budowanie pozytywnego obrazu siebie,
 • kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji,
 • zdolność radzenia sobie z emocjami własnymi i innych,
 • rozwój empatii,
 • kształcenie umiejętności funkcjonowania i współpracy w grupie,
 • kształcenie umiejętności rozwiązywania konfliktów,
 • budowanie relacji,
 • rozwój umiejętności dbania o własne zdrowie, higienę i bezpieczeństwo.

System operacyjny: Windows 7/8.x/10 – wersje 32- i 64-bit
Pamięć RAM: 4 GB
Procesor: 2,4 GHz
Karta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024×768
Karta dźwiękowa, głośniki lub słuchawki
Mysz lub inne urządzenie wskazujące
Port USB 2.0/3.0
2 GB wolnego miejsca na dysku twardym

Shopping Cart