Blog

MatŚwiat – TERAPIA PEDAGOGICZNA PRO

2250,00 

Program spełnia wymogi projektu „AKTYWNA TABLICA Specjalne Potrzeby Edukacyjne” i może być zakupiony z otrzymanego w ramach tego projektu dofinansowania.

Zestaw programów multimedialnych rozwijających kompetencje matematyczne, a także wspomagających diagnozę i terapię dyskalkulii.

 • Wspieranie rozwoju kompetencji matematycznych
 • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Program przeznaczony dla nauczycieli klas 1-6 szkoły podstawowej i terapeutów prowadzących zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, profilaktyczne, zapobiegające trudnościom matematycznym,  dydaktyczne z całą klasą oraz w klasach terapeutycznych.

W nowej edycji:

 • licencja na 2 urządzenia,
 • publikacja „MATŚWIAT PRO. Karty pracy” w zestawie,
 • 2 lata gwarancji.

Program multimedialny Matświat – TERAPIA PEDAGOGICZNA PRO spełnia wymogi programu „Aktywna tablica 2021-2024” dla szkół podstawowych i może być kupiony w ramach otrzymanego wsparcia finansowego.

Zestaw polecany jest przede wszystkim jako pomoc dydaktyczna do terapii dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się (dyskalkulia). Może być nie tylko wsparciem dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej, ale też źródłem wysokiej jakości zasobów multimedialnych do pracy z dzieckiem szczególnie uzdolnionym matematycznie.

Nowa edycja programu DYSLEKSJA PRO to efekt rozmów z użytkownikami: nauczycielami, pedagogami specjalnymi, terapeutami. Wprowadziliśmy zmiany, o które prosili specjaliści, dlatego w nowej edycji program można instalować na 2 urządzeniach równolegle i jest dostępny z 2-letnią gwarancją.

Nowością jest również drukowana publikacja „MATŚWIAT Terapia pedagogiczna PRO Karty pracy”. To zestaw 200 czarno-białych kart pracy do terapii dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki w klasach I–III i IV–VI.

Publikacja zawiera obszerny wstęp z charakterystyką najczęściej występujących trudności w uczeniu się matematyki oraz wykaz materiałów poświęconych danej trudności. Karty pracy są podzielone na dwie grupy: klasy I–III i IV–VI, a w ramach klas pogrupowane pod względem prezentowanych zagadnień oraz podzielone na trzy poziomy trudności.

Założenia metodyczne

Program MatŚwiat TERAPIA PEDAGOGICZNA PRO:

 • jest zgodny z podstawą programową dla szkoły podstawowej,
 • skutecznie uczy logicznego myślenia, umiejętności szacowania oraz szybkiego, automatycznego liczenia,
 • ułatwia zrozumienie zależności matematycznych, pokazuje na konkretnych zjawiskach i codziennych sytuacjach istotę działań matematycznych, które zapisywane są za pomocą symboli,
 • zawiera testy pomagające określić stopień opanowania określonych umiejętności matematycznych i porównanie ich z wcześniejszymi osiągnięciami dziecka w tym zakresie,
 • stosuje podejście problemowe, dzięki czemu umożliwia ćwiczenie zagadnień z uczniami w różnym wieku szkolnym,
 • realizuje jednocześnie zagadnienia z zakresu edukacji przyrodniczej.

Przykładowy schemat pracy z programem:

Infografika_MatŚwiat_2.png

Gwarancja jakości

 • Program opracowany przez polskich i europejskich specjalistów (Malmberg),
 • program sprawdzony i uznany przez tysiące polskich i europejskich nauczycieli,
 • program skutecznie wykorzystywany do pracy z dziećmi z trudnościami w uczeniu się matematyki w placówkach ogólnodostępnych i specjalistycznych,
 • 20 lat doświadczenia w tworzeniu terapeutycznych programów multimedialnych.

Rozwiązania technologiczne

 • Zaawansowana Aplikacja Nauczyciela z możliwością śledzenia postępów ucznia oraz archiwizacją danych z zajęć,
 • inteligentna aplikacja – zakres ćwiczeń dobierany przez program na podstawie testu początkowego
 • drukowanie raportów, pomocy dydaktycznych bezpośrednio z programu,
 • licencja na 2 urządzenia (2x pendrive) – pozwala na jednoczesną pracę 2 nauczycieli lub terapeutów
 • stałe wsparcie techniczne.

Cele terapeutyczne programu:

 • doskonalenie umiejętności szacowania, liczenia, czytania znaków matematycznych, rozumienia pojęć związanych z matematyką,
 • ułatwienie zrozumienia zależności matematycznych na przykładach z życia codziennego, które można wyrazić za pomocą symboli,
 • wskazywanie postępów, jakich dziecko dokonuje pracując z programem (test początkowy i test końcowy),
 • systematyczne utrwalanie nowych wiadomości i umiejętności,
 • rozwijanie zainteresowań dziecka i stymulowanie jego mocnych stron,
 • stymulowanie i usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych,
 • budowanie motywacyjnej, emocjonalnej i społecznej sfery rozwoju dziecka,
 • mobilizacja do działań mających na celu pokonywanie trudności,
 • nawiązanie przyjaznych kontaktów w relacji terapeuta – dziecko,
 • monitorowanie postępów (Aplikacja Nauczyciela).

System operacyjny: Windows 7/8.x/10 – wersje 32- i 64-bit
Pamięć RAM: 1 GB (dla systemu 32-bit) lub 2 GB (dla systemu 64-bit)
Procesor: 2,4 GHz
Karta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024×768
Karta dźwiękowa, głośniki lub słuchawki
Port USB 2.0/3.0

Shopping Cart