Blog

Mam 6 lat i idę do szkoły. Poradnik dla rodziców i nauczycieli

29,00 

SKU: Seventh Sea22 Kategoria:

Od roku 2012 dzieci sześcioletnie (te, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat) objęte będą obowiązkiem szkolnym – rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej. Aby były one dobrze do szkoły przygotowane, od 2011 roku wprowadza się także obowiązek przedszkolny dla dzieci pięcioletnich.

Nowa reforma oświaty budzi wiele kontrowersji, obaw i niepokoju wśród rodziców przyszłych pierwszoklasistów. Padają pytania: po co? dlaczego? dlaczego mojemu dziecku odbiera się dzieciństwo? Intencją reformy jest pragnienie, aby wszystkie dzieci przed rozpoczęciem „poważnej” nauki (od ok. II klasy) w łagodny sposób przywykły do reguł współżycia z rówieśnikami, nabrały pewnych cech samodzielności, spotkały się ze wspólnymi zabawami, z kredkami, z książeczkami i ich głośnym czytaniem itd. Jednym słowem – aby wszystkim dzieciom zapewnić możliwie równy start w szkole, nie odbierając im dzieciństwa! Przecież zabawy w przedszkolu i w prowadzonej podobnie do przedszkola klasie I powinny być atrakcyjniejsze od przebywania w domu.

Obecnie, w okresie przejściowym, sześciolatki także mogą iść do klasy I, jeśli tylko rodzice wyrażą takie życzenie, a dzieci przynajmniej przez rok chodziły do przedszkola i szkoła jest przygotowana na ich przyjęcie. Sześciolatek który nie chodził do przedszkola również może pojść do szkoły, o ile Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna stwierdzi, że osiągnął on odpowiednią dojrzałość
szkolną. W okresie przejściowym szkoły powinny przygotować się na przyjęcie dzieci sześcioletnich zgodnie z wytycznymi MEN.

Wymagane są:

• pomieszczenie do nauki z dopasowanymi meblami i pomocami;
• pomieszczenie do zabawy i odpoczynku z dużą ilością zabawek, gier, pomocy;
• odpowiednio przygotowane sanitariaty dla dzieci;
• odpowiednio przygotowani nauczyciele, którzy pracują z dziećmi metodami zabawowymi i uczą dzieci głównie poprzez zabawę!

Ponieważ do szkoły idą dzieci młodsze o rok, zmieniony jest także program nauczania – został on do nich dostosowany. W klasie I dzieci mają zdobyć podstawy pisania, czytania i liczenia, uczą się współpracy w grupie, stają się bardziej samodzielne. Mają także opanować podstawy posługiwania się komputerem, podstawy języka obcego itp., aby w klasie II i III były już przygotowane do przyswajania i utrwalania wiedzy, umiejętności oraz nawyków systematycznego uczenia się.

No tak, ale czy moje dziecko sobie poradzi? Czy ma jakieś braki? Może mu w czymś pomóc? – takie pytania i wątpliwości towarzyszą od dawna zatroskanym rodzicom pierwszoklasistów. Teraz jednak, gdy do szkoły ruszają sześciolatki, a przed nimi nieznana klasa I, nabierają one większej wagi.

Prezentowana książka jest Poradnikiem dla tych właśnie rodziców, którzy pytają, obawiają się i chcą zapewnić swoim sześciolatkom dobry start w szkole
niezależnie od tego czy miały one edukację przedszkolną, czy też nie, czy miały diagnozę dojrzałości przeprowadzoną w przedszkolu, czy też diagnozy takiej nie było. Czego będzie się od mojego dziecka wymagać i czego ja mam od niego wymagać? Jakie ma dobre, a jakie słabsze strony i co to znaczy? Czy i jak mogę mu pomóc przed pójściem do szkoły i w początkowym okresie w szkole? – na te właśnie pytania postaram się w tej książce odpowiedzieć.

Omówione w niej będą z jednej strony oczekiwania szkoły co do poziomu rozwoju dzieci, z drugiej zaś przedstawiona zostanie charakterystyka możliwości rozwojowych dzieci w wieku około sześciu lat.

Można będzie także sprawdzić „czy mój maluch osiągnął gotowość szkolną” – w tym celu zamieszczam Arkusz Dojrzałości (wraz z opisem jego wypełniania i oceny wyników), pozwalający w prosty sposób ocenić cały szereg umiejętności i właściwości dziecka wskazanych przy rozpoczęciu nauki.

Wszyscy korzystający z Poradnika rodzice będą mogli ponadto pomóc swojemu dziecku w przygotowaniu do szkoły – na końcu każdego rozdziału zamieszczam pomysły na zabawy i zajęcia, które pomogą dziecku w polubieniu czynności szkolnych, rozbudzą jego zainteresowanie i zaciekawienie tym, czego będzie uczyło się w szkole.

Shopping Cart