Blog

MĄDRZE SIĘ BAWIĘ, DOBRZE SIĘ UCZĘ – Przygotowanie dzieci niepełnosprawnych ruchowo do szkoły

5,20 

Wydawnictwo Harmonia

SKU: Har 189 Kategoria:

MĄDRZE SIĘ BAWIĘ, DOBRZE SIĘ UCZĘ – Przygotowanie dzieci niepełnosprawnych ruchowo do szkoły

Publikacja ta jest kierowana do terapeutów, rodziców i nauczycieli dzieci z niepełnosprawnością ruchową. Autorka omawia metodę przygotowania tych dzieci do szkoły – przedstawia zarówno podstawy teoretyczne, jak i materiał ćwiczeniowy. Kolejne rozdziały zawierają: podstawy wychowania i kształcenia dziecka niepełnosprawnego, informacje na temat wybranych schorzeń będących przyczyną wystąpnienia niepełnosprawności ruchowej, opis popularnych metod usprawniania oraz ich wpływu na rozwój umysłowy i emocjonalny, propozycje mądrych zabaw z dzieckiem już od pierwszego roku życia, propozycje zajęć aktywizujących itd. Całość opiera się na poglądach J. Piageta, J.S. Brunera, F. Affolter, M. Tyszkowej, M. Przetacznik-Gierowskiej.

Program przestawiony w książce nie wymaga wielkich nakładów finansowych, skomplikowanych narzędzi czy pomocy.

„…publikacja wzbudza ciekawość poznawczą i niewątpliwie zasługuje na wyróżnienie nie tylko ze względu na dobór treści, ale również sposób ich zaprezentowania. Autorka z imponującym zaangażowaniem i znawstwem podejmuje ważne problemy dotyczące sposobów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych ruchowo.
(…) publikację należy polecić wszystkim zainteresowanym losem dzieci z zaburzeniami ruchowymi – nauczycielom przedszkoli i szkół, rodzicom i wychowawcom, pedagogom i psychologom, a także studentom kierunków pedagogicznych”.

dr Ewa Drozd

Spis treści:
1. Uwierz w możliwości swojego dziecka
2. Wybrane schorzenia stanowiące przyczynę niesprawności narządu ruchu
3. Wpływ wybranych metod rehabilitacji na rozwój umysłowy i emocjonalny dzieci
4. Możliwości wspomagania dziecięcej aktywności
5. Rola zabawy w rozwoju psychofizycznym dzieci – aspekty teoretyczne
6. Mądre zabawy z naszym dzieckiem – zabawa dziecka z zaburzeniami ruchu
7. Propozycje aktywizujących zajęć indywidualnych lub grupowych
8. Przygotowanie dzieci z zaburzeniami ruchu do szkoły
9. Możliwości wyrównywania szans edukacyjnych

Shopping Cart