Blog

Liczę w pamięci 5. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000

19,50 

Książeczki z serii „Liczę w pamięci”
to bogaty zbiór zadań dotyczących czterech podstawowych działań arytmetycznych, które dzięki swojej przystępnej i zabawowej formie służą poznawaniu podstaw techniki rachunkowej, utrwaleniu pojęcia liczby oraz doskonaleniu umiejętności symbolicznego zapisu działań.

Liczę w pamięci 5. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000 to piąta książeczka z serii PUS pt. „Liczę w pamięci”. Seria ta została opracowana z myślą o dzieciach w wieku wczesnoszkolnym, ale i młodszych, wykazujących uzdolnienia matematyczne.

Książeczki z serii „Liczę w pamięci”
to bogaty zbiór zadań dotyczących czterech podstawowych działań arytmetycznych, które dzięki swojej przystępnej i zabawowej formie służą poznawaniu podstaw techniki rachunkowej, utrwaleniu pojęcia liczby oraz doskonaleniu umiejętności symbolicznego zapisu działań.

Rozwiązywanie zadań nie służy pamięciowemu opanowaniu umiejętności liczenia. Jest raczej propozycją aktywnej nauki, opartej na kształceniu zdolności formułowania wniosków i samodzielnemu dochodzeniu do wyniku działania. Taki model uczenia się sprzyja stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci i wzmacnia ich odporność emocjonalną, potrzebną przy pokonywaniu trudności w przyswajaniu abstrakcyjnego materiału.

Zeszyt Liczę w pamięci 5. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000, podobnie jak inne ksiażeczki tej serii, może być z powodzeniem wykorzystywany na lekcjach w szkole, jak również w czasie zajęć wyrównawczych i samodzielnej nauki w domu.


Autor: Dorota Cudnik
Ilustracje: Paweł Wakuła
ISBN: 978-83-7514-182-5
Format: 168 x 235 mm, stron: 32

Shopping Cart