Blog

Kruk z Kruklanki. Doskonalenie słuchu fonemowego, czytania i pisania

19,50 

SKU: PUS 39 Kategoria:

Książeczka Kruk z Kruklanki to trzecia z serii czterech książeczek PUS służących doskoaleniu słuchu fonemowego.

Kruk z Kruklanki zawiera materiał ćwiczeniowy szczególnie przydatny dla logopedów, terapeutów, nauczycieli i rodziców tych dzieci, które z różnych przyczyn nie opanowały jeszcze umiejętności poprawnego pod względem artykulacyjnym wysławiania się, mają problemy w komunikacji z otoczeniem oraz trudności w czytaniu i pisaniu.

Przyczyną nieprawidłowej wymowy mogą być zaburzenia słuchu fonemowego. Są one często wynikiem niedojrzałości lub mikrouszkodzenia części mózgu odpowiedzialnej za analizę bodźców słuchowych. Powstają wtedy u dzieci problemy np. z odróżnianiem zbliżonych artykulacyjnie dźwięków, prawidłową wymową i pisownią. Z tej grupy często wywodzą się dzieci z dysleksją i z dysortografią.

Większość dzieci przyswaja sobie głoskę „r” dopiero około 3.-5. roku życia. Do tego czasu dzieci zastępują ją innymi łatwiejszymi głoskami bądź też w ogóle ją opuszczają wydłużając jednocześnie sąsiednią głoskę. Jeżeli zjawisko to trwa dłużej niż do 6.-7. roku należy z dziećmi rozpocząć ćwiczenia reedukacyjne. Teraz dzięki zabawie z PUS-em ćwiczenie prawidłowej wymowy „r” przestanie być nudne, nie będzie zniechęcało żmudną pracą i przyniesie wymierne efekty.

Książeczka Kruk z Kruklanki zawiera ćwiczenia z zakresu:
odszukiwanie takiego samego ciągu liter
głoski r i t w nazwie obrazka
głoska r w nagłosie i śródgłosie
rozróżnianie głosek l i r
tworzenie sylab i rymów z głoską r
dobieranie w pary przymiotnika z rzeczownikiem z literą r
brakujące głoski r i l w rzeczownikach
tworzenie wyrazów poprzez dodanie właściwej końcowej sylaby
dobieranie podpisów do obrazków mających w nazwie głoski r i l
trudne nazwy miast, w których brakuje pierwszych liter.

Shopping Cart