Blog

Klocki Dienesa – Przewodnik metodyczny

39,00 

Przewodnik metodyczny to nowa publikacja adresowana głównie do tych nauczycieli, terapeutów i rodziców, którzy w pracy z dziećmi korzystają z Klocków Dienesa.

Klocki Dienesa. Przewodnik metodyczny to nowa publikacja adresowana głównie do tych nauczycieli, terapeutów i rodziców, którzy w pracy z dziećmi korzystają z Klocków Dienesa. Zainteresuje ona jednak także psychologów, historyków oświaty, matematyków, studentów. Sięgnąć po nią może również każda osoba, której zależy na wspomaganiu uczniów w rozwijaniu precyzyjnego rozumowania i przez to na zapewnieniu im sukcesów w nauce.

Klocki Dienesa. Przewodnik metodyczny

noszący podtytuł „Jak wspomagać rozwój logicznego myślenia uczniów”, jest poświęcony wspieraniu rozwoju intelektualnego dzieci w zakresie klasyfikowania i wiązania przyczyny ze skutkiem. Przedstawiono w nim prawidłowości w kształtowaniu się klasyfikacji w umysłach dzieci. Na przykładzie Klocków Dienesa pokazano, dlaczego i jak należy tę umiejętność kształtować.

Klocki Dienesa. Przewodnik metodyczny

składa się z trzech części. Część I i II napisana została przez prof. Edytę Gruszczyk-Kolczyńską. Autorką części III jest Małgorzata Zambrowska.

  1. O burzliwej historii stosowania Klocków Dienesa w edukacji matematycznej polskich dzieci.
  2. O konieczności wspomagania dzieci w rozwoju klasyfikacji, nim zastosuje się Klocki Dienesa w doskonaleniu tej ważnej umiejętności.
  3. Jak stosować Klocki Dienesa w doskonaleniu umiejętności klasyfikowania u starszych uczniów, studentów i dorosłych.

Autorki wyjaśniają:

Pisząc tę książkę, świadomie umieściłyśmy w niej rozdziały, w których omawiamy ważniejsze problemy modernizacji edukacji matematycznej. Zależy nam bowiem na tym, aby nauczyciele stosujący Klocki Dienesa uniknęli pułapek, które spowodowały wycofanie tej znakomitej pomocy z edukacji matematycznej. (…) Zależy nam na tym, aby jak najwięcej nauczycieli i pedagogów szkolnych korzystało z tej znakomitej pomocy dydaktycznej, wspierając uczniów w rozwoju precyzyjnej klasyfikacji i wiązaniu przyczyny ze skutkiem. Takie sprawności intelektualne są bowiem zaliczane do nośników człowieczej inteligencji. Jeżeli pomoże się uczniom je rozwinąć, będzie się im lepiej wiodło w szkole i w codziennych sytuacjach.”

Shopping Cart