Blog

Dziecko w świecie matematyki

11,50 

Wydawnictwo Impuls – Jan Filip, Tadeusz Rams

SKU: Impuls 71 Kategorie: ,

Matematyka to nie tylko zasób gotowej wiedzy, której można się nauczyć, ale przede wszystkim pewien sposób patrzenia na świat, środek ułatwiający jego zrozumienie, sposób myślenia. Prezentowana książka pomoże nauczycielowi rozwinąć matematyczną wyobraźnię dziecka, pobudzać jego aktywność, doskonalić myślenie abstrakcyjne. Służą temu m.in. gry i zabawy matematyczne, ćwiczenia sprawdzające rozwój wyobraźni przestrzennej.

Rozdział I poświęcony jest analizie specyficznych cech matematyki jako nauki, odpowiada także na pytanie: dlaczego należy się uczyć matematyki?

Rozdział II prezentuje różne formy aktywności matematycznej dzieci i sposoby ich rozwijania

Rozdział III zajmuje się zagadnieniami ułatwienia dziecku dostępu do matematycznych abstrakcji, sposobami uczynienia z nauki matematyki przyjemności.

Rozdział IV uczy jak rozwijać wyobraźnię matematyczną dzieci na każdym poziomie nauczania.

Rozdział V porusza zagadnienia co może i powinno przeżyć dziecko w świecie liczb.

Rozdział VI zajmuje się możliwością wizualizacji w nauczaniu początków geometrii syntetycznej, omawia m.in. czynności ułatwiające interioryzowanie pojęć geometrycznych.

Rozdział VII wskazuje różnice między myśleniem deterministycznym a myśleniem probalistycznym, opisuje jak można zorganizować pierwsze spotkania dzieci z kombinatoryką i rachunkiem prawdopodobieństwa.

Shopping Cart