Blog

Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym

37,00 

Program do pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo w wieku przedszkolnym, ukazujący propozycje kontrolowania dziecięcej energii poprzez odpowiednio zorganizowane zabawy i ćwiczenia relaksacyjne, zawarte w praktycznych scenariuszach zajęć dostosowanych do poszczególnych grup wiekowych.

SKU: Impuls23 Kategoria:

Program do pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo w wieku przedszkolnym, ukazujący propozycje kontrolowania dziecięcej energii poprzez odpowiednio zorganizowane zabawy i ćwiczenia relaksacyjne, zawarte w praktycznych scenariuszach zajęć dostosowanych do poszczególnych grup wiekowych.

Książka ukazuje przyczyny niewłaściwego zachowania dzieci i sposoby radzenia sobie z nimi. Omawia następujące metody pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo:

Techniki relaksacyjne

według Jakobsona

oparte na treningu autogennym Schultza

Metodę Symboli Dźwiękowych

Techniki parateatralne

technikę zamiany ról

teatr palcowy

teatrzyk kukiełkowy

teatrzyk wyboru

Metodę malowania dziesięcioma palcami

Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Shopping Cart