Blog

Czytanie ze zrozumieniem 1. Lektury

15,50 

SKU: PUS 78 Kategoria:

Książeczka Czytanie ze zrozumieniem 1. Lektury przeznaczona jest dla dzieci w klasach I – III. Zawiera bogaty materiał językowy służący doskonaleniu czytania ze zrozumieniem; opiera się na znanych i lubianych przez dzieci utworach literackich lub na ich fragmentach np „Kubuś Puchatek”, „Szewczyk Dratewka”, „Zaczarowana zagroda” czy „Doktor Dolittle”.
Formy ćwiczeń
Na ich podstawie przygotowane zostały różne formy ćwiczeń i zabaw oraz quizów sprawdzających rozumienie i zapamiętywanie przeczytanego tekstu:
uzupełnianie tekstu brakującymi wyrażeniami i zwrotami, pasującymi logicznie
i gramatycznie
doskonalenie umiejętności kojarzenia faktów i zdarzeń oraz analizowania
i zapamiętywania treści
wzbogacanie słownictwa dziecka i rozwijanie jego zdolności porozumiewania się.

Zawarte w książeczce Czytanie ze zrozumieniem 1. Lektury ćwiczenia mogą być formą wspierającą analizę lektur omawianych na lekcjach oraz sposobem sprawdzenia stopnia opanowania zagadnień gramatycznych. Atrakcyjna szata graficzna zachęca dziecko do zapoznania się z treścią lektur i wspiera proces rozumienia czytanego tekstu. Jest także skutecznym sposobem rozbudzania w młodym czytelniku zainteresowań czytelniczych.

Książeczka ta może być z powodzeniem wykorzystywana w trakcie zabaw w domu czy w świetlicy. Może też być stosowana podczas zajęć wyrównawczych bądź terapeutycznych.

Redakcja: Małgorzata Chromiak
ISBN: 978-83-7514-163-4
Format: 235 x 168 mm, stron: 32

Shopping Cart