Blog

Czasowniki: Co robi? Co robią?

99,00 

Zawartość: 40 kart przedstawiających czynności (20 w l.poj. i 20 w l.mn.); 40 etykiet z napisami czynności; 5 zestawów pytań (co robi? co robią?); pudełko

Pomoc wspomagająca poznawanie i utrwalanie części mowy, jaką jest czasownik. Zestaw jest etapem wstępnym do nauki czasowników w 3 osobie, liczbie pojedynczej i liczbie mnogiej czasu teraźniejszego. Uświadamia dzieciom, iż słowo oznacza konkretną czynność, oraz uczy różnicowania końcówek np.: jedzie – jadą, tańczy – tańczą, pije – piją. Pomoc zapoznaje dzieci z wyrazami należącymi do grupy czasowników oraz z pytaniami o czasownik. Skłania do zadawania pytań, budowania zdań co rozwija mowę i słownictwo. Karty z obrazkami ilustrującymi czynności wykonywane przez dzieci, będą przyjemną formą nauki poprzez zabawę. Wzbogacone o system samokontroli pozwolą samodzielnie sprawdzać wyniki pracy – co doskonali pracę własną dziecka.

Shopping Cart