Blog

Ćwiczenia w orientacji

19,50 

SKU: PUS 19 Kategoria:

Ćwiczenia w orientacji to książeczka PUS skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolym.
Orientacja przestrzenna

Jej celem jest wsparcie u dziecka rozwoju orientacji przestrzennej, której kształcenie jest ciągłym procesem. Odbywa się on w sposób naturalny w zwykłych, codziennych sytuacjach życiowych i polega na zdobywaniu przez dziecko własnych doświadczeń przy użyciu wszystkich zmysłów.

Rozpoczynając programową edukację dziecko posiada już ogólną orientację w przestrzeni. Rozumie i poprawnie stosuje większość zawiązanych z nią pojęć: na, pod, nad, obok, przód, tył, na prawo, na lewo itp.

Książeczka Ćwiczenia w orientacji to wybór wielu cennych rozwiązań służących utrwalaniu pojęć i umiejętności orientacji w przestrzeni, wzajemnego położenia obiektów i zjawisk, rozpatrywania ich pod względem cech wielkościowych, jakościowych i mierzalnych:
określenie położenia przedmiotów w przestrzeni względem obserwatora i innych przedmiotów: za, pod, nad, obok, wewnątrz, na zewnątrz
wyznaczanie kierunków w przestrzeni: na lewo, na prawo, do przodu, do tyłu, w górę, w dół,
przypisywanie przedmiotom cech wielkościowych: długi, krótki, szeroki, wąski
porównywanie przedmiotów pod względem wybranej cechy: długi – krótki, szeroki – wąski,
niski – wysoki
poprawne używanie oraz rozumienie stosowanych zwrotów i określeń.

Shopping Cart