Blog

Chyża Żmija Syk-Syk. Doskonalenie słuchu fonemowego oraz czytania i pisania

15,50 

SKU: PUS 28 Kategoria:

Książeczka Chyża Żmija Syk-Syk to druga z serii czterech książeczek PUS służacych doskonaleniu słuchu fonemowego.

Chyża Żmija Syk-Syk zawiera materiał ćwiczeniowy szczególnie przydatny dla logopedów, terapeutów, nauczycieli i rodziców tych dzieci, które z różnych przyczyn nie opanowały jeszcze umiejętności poprawnego pod względem artykulacyjnym wysławiania się, mają problemy w komunikacji z otoczeniem oraz trudności w czytaniu i pisaniu.

Przyczyną nieprawidłowej wymowy mogą być zaburzenia słuchu fonemowego. Są one często wynikiem niedojrzałości lub mikrouszkodzenia części mózgu odpowiedzialnej za analizę bodźców słuchowych. Powodują wtedy u dzieci problemy np. z odróżnianiem zbliżonych artykulacyjnie dźwięków, prawidłową wymową i pisownią. Z tej grupy często wywodzą się dzieci z dysleksją i z dysortografią. Muszą więc one więcej czasu poświęcać nauce oraz nadrabiać zaległości w tych czynnościach, które warunkują i kształtują rozwój ich mowy.

Teraz dzięki zabawie z PUS-em, ćwiczenie prawidłowej wymowy przestanie być nudne, nie będzie zniechęcało do żmudnej pracy oraz przyniesie spodziewane efekty.

Chyża Żmija Syk-Syk zawiera ćwiczenia z zakresu:

rozróżnianie głosek: b – p, w – f, g – k
odszukiwanie głosek: d, k, s, c
rozpoznawanie głosek: s, c, z, ż, cz, sz, rz, dź
tworzenie sylab z głoskami: sz, s, c, cz
przyporządkowywanie układu liter: l – r, r – l w wyrazach
brakujące sylaby w wyrazach z głoskami: ż, sz, cz, rz

Shopping Cart