Blog

Chrząszcz z Żyrzyna. Doskonalenie słuchu fonemowego oraz czytania i pisania

19,50 

SKU: PUS 24 Kategoria:

Książeczka Chrząszcz z Żyrzyna to pierwsza z serii czterech książeczek PUS służących doskonaleniu słuchu fonemowego.

KsiążEczka Chrząszcz z Żyrzyna zawiera materiał ćwiczeniowy szczególnie przydatny dla logopedów, terapeutów, nauczycieli i rodziców tych dzieci, które z różnych przyczyn nie opanowały jeszcze umiejętności poprawnego pod względem artykulacyjnym wysławiania się, mają problemy w komunikacji z otoczeniem oraz trudności w czytaniu i pisaniu.

Przyczyną nieprawidłowej wymowy mogą być zaburzenia słuchu fonemowego. Są one często wynikiem niedojrzałości lub mikrouszkodzenia części mózgu odpowiedzialnej za analizę bodźców słuchowych. Powodują wtedy u dzieci problemy np. z odróżnianiem zbliżonych artykulacyjnie dźwięków, prawidłową wymową i pisownią. Z tej grupy często wywodzą się dzieci z dysleksją i z dysortografią. Muszą więc one więcej czasu poświęcać na naukę oraz nadrabiać zaległości w tych czynnościach, które warunkują i kształtują rozwój ich mowy. Teraz dzięki zabawie z PUS-em, ćwiczenie prawidłowej wymowy przestanie być nudne, nie będzie zniechęcało do żmudnej pracy oraz przyniesie spodziewane efekty.

Materiał ćwiczeniowy zawarty w książeczce Chrząszcz z Żyrzyna:
głoska f w śródgłosie nawy obrazka
głoska t na początku nazwy obrazka
odróżnianie głoski p od b
głoska g w nagłosie nazw obrazków
głoska s w śródgłosie nazw obrazków
rozróżnianie głosek: t – k, r – l
ustalanie kolejności użycia liter: r – l , l – r
uzupełnianie luk w wyrazach brakującymi literami
trudne sylaby z dwuznakami dż i dz
przekształcanie wyrazów przez dodawanie, odjęcie, zmianę litery lub sylaby
tworzenie sylab i wyrazów z głoskami sz i s

Shopping Cart