Blog

Planowanie ruchu ręki

29,00 

Zestaw składa się z dwóch płytek oraz pisaka suchościeralnego. Jedna z płytek służy do narysowania wzoru, druga do wykonania odwzorowania przez dziecko.

SKU: CMK 21 Kategoria:

Planowanie ruchu ręki
Ćwiczenia planowania ruchu ręki przygotowują do nauki pisania, stymulują sprawność manualną oraz koordynację wzrokowo-ruchową.

Pomoc przeznaczona jest dla dzieci:
– z opóźnionym rozwojem mowy (z powodu braku planu ruchu artykulacyjnego),
– zagrożonych dysleksją (z powodu trudności w linearnym kodowaniu wzorów),
– z afazją (z powodu apraksji),
– z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu (z powodu trudności w naśladowaniu ruchów: manualnych, gestowych, artykulacyjnych),
– z niepłynnością mowy (z powodu nadmiernego napięcia mięśniowego),
– z zespołem Downa (z powodu opóźnień w osiąganiu normatywnych umiejętności motorycznych).

Odtwarzanie przez dziecko prezentowanych wzorów pełni funkcję stymulacji lewopółkulowej (odwołującej się przede wszystkim do umiejętności linearnych oraz sekwencyjnych).

Powtarzanie rysowanych przez terapeutę wzorów pozwala na wzbudzenie naśladownictwa. Ćwiczenia naśladowania i planowania ruchu dominującej ręki pozwalają zbudować biologiczne podłoże uczenia się mowy: naśladowania ruchów artykulacyjnych, uczenia się wzorców ruchu i rozumienia intencji.

Do zestawu dołączona jest instrukcja oraz artykuł naukowy prof. J. Cieszyńskiej Naśladowanie i planowanie ruchu ręki jako stymulacja neurobiologicznego podłoża rozwoju mowy.

Shopping Cart