Blog

Dobry start Wielka podróż – Program wychowania przedszkolnego dla klasy 0

3,50 

wydawnictwo Harmonia

Brak w magazynie

Prezentowany program oparto na podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. W programie autorki uwzględniły:
charakterystykę rozwoju dziecka sześcioletniego;
opis przewidywanych osiągnięć dziecka kończącego edukację w klasie 0;
listę zachowań symptomów, które mogą sugerować obecność zaburzeń o charakterze dysleksji rozwojowej (co powinno zaniepokoić nauczyciela sześciolatków) oraz podpowiedź, jakie działania należy podjąć, aby dziecko ryzyka dysleksji odnosiło sukcesy w nauce;
opis Metody Dobrego Startu wszechstronnie oddziałującej na rozwój dziecka.

Założenia programu realizuje podręcznik Wielka podróż sześciolatka.

Shopping Cart