Blog

Ja jestem sobą i Ty jesteś sobą. Program Edukacji Psychologicznej dla klas I-III. Przewodnik dla nauczyciela (z Kartami Pracy)

45,00 

SKU: Seventh Sea25 Kategoria:

Rozpoczęcie nauki w szkole to szczególny okres w życiu każdego dziecka. Niniejsza książka zawiera propozycje programowe wspomagające proces integrowania się dziecka ze środowiskiem szkolnym, a także ich funkcjonowania na płaszczyźnie emocjonalnej i społecznej. Główny nacisk położono na aspekt zdrowotny, wychowawczy oraz na współpracę między szkołą a domem. Program przeznaczony jest dla klas 0-3.

Program edukacji psychologicznej skupia się na realizacji zadań w trzech obszarach:

Współpraca z domem, polegająca na włączeniu rodziców w proces edukacji psychologicznej, zachęcaniu ich do udziału w rozwiązywaniu szkolnych problemów dziecka, a także propozycja partnerskich wywiadówek.
Pomoc dzieciom w adaptacji do szkoły, wdrażaniu ich do przestrzegania zasad i norm panujących w szkole, z uwzględnieniem ich zdrowia psychicznego (redukowanie napięć i stresów, poznawanie własnych emocji, określanie mocnych stron, nawiązywanie przyjaźni).
Zapobieganie mogącym się pojawić trudnościom adaptacyjnym, zwłaszcza dotyczącym społecznego funkcjonowania dziecka w grupie rówieśników; zapobieganie problemom wynikającym ze spiętrzenia kłopotów wychowawczych i dydaktycznych.

Treści niniejszego programu skoncentrowano wokół trzech głównych obszarów tematycznych, które z kolei zawierają następujące zagadnienia szczegółowe:

1. JA – INNI

Poznajemy nawzajem swoje imiona
Poznajemy siebie i inne dzieci w klasie
Nasza klasa
Poznajemy się – inni czy tacy sami?

2. JA. Zajrzyj do siebie

Jaki jestem
Moje ciało
Co czuję?
Co czują inni? – zdolność podejmowania czyjejś perspektywy

3. JA – ŚWIAT. Popatrz jeszcze dalej

Świat i jego mieszkańcy
Świat wokół nas
Granice
Jak poznać świat: książki, podróże, media

Każda z wyżej wymienionych części zawiera cele, pomoce oraz propozycje konkretnych zajęć, które może zorganizować nauczyciel. W skład programu „Ja jestem sobą i Ty jesteś sobą” wchodzą: Podstawa programowa oraz przewodnik dla nauczyciela (z kartami pracy). Prezentowany program został dopuszczony do użytku szkolnego przez MEN; nr dopuszczenia: DKOS-5002-37/03.

Shopping Cart